marketing automation

I takt med att tekniken utvecklas kommer det mycket nya möjligheter och med dem många nya ord och begrepp. Ett av dem är marketing automation.

Men vad ÄR då marketing automation?

Man kan säga att marketing automation både är en strategi och system. För att få ut det mesta ut sin satsning bör man börja arbeta med marketing automation redan i samband med att marknadsplanen skapas. Namnet till trots handlar det tyvärr inte om ett helautomatiskt system som sköter all marknadsföring åt dig så att du kan göra något annat, medan dina leads automatiskt omvandlas till betalande kunder.
Det finns fortfarande uppgifter och strategier som kräver din uppmärksamhet och för att nå optimala resultat bör du vara beredd på att lägga tid på att testa och utvärdera.

Det marketing automation KAN göra är att underlätta din marknadsföring samtidigt som det hjälper för dig att vara så relevant som möjligt i ditt möte med kunden. Detta genom att anpassa din kommunikation efter varje enskild kunds behov och intressen.

Kort sagt så går det till så här
Genom att samla in data om dina kunders beteendemönster kan man anpassa innehållet i kommunikationen så att det blir rätt för din kund. Med ett marketing automation system bygger man ett flöde som säkerställer att kunden blir rätt bemött under varje del av kundresan. En stor del av er kommunikationen med kunden kan automatiseras och därmed också effektiviseras. Detta hjälper er att omvandla besökare till betalande kunder eftersom relevans är A och O när det gäller att få till en affär.

Projektmaskinen kommer att förhoppningsvis kunna erbjuda tjänster inom marketing automation i framtiden. Om du är intresserad av att veta hur vi redan idag kan hjälpa dig med din digitala närvaro – läs mer här.