marketing automation

Den här veckans artikel handlar om hur du strukturerar upp ditt arbete med den digitala marknadsföringen. Utan mål och utvärdering har man ju faktiskt ingen koll på om ens ansträngningar ger några resultat! Trots detta är det många som slarvar med planering och uppföljning och därför är det bra att ha en plan!

Läs mer om hur du skapar en plan!

Vad har du för mål för i år? Många företagare har klara idér om vad de vill uppnå när ett nytt år börjar. De kanske vill sälja mer, delegera mer eller vara lediga oftare. Men hur ser det ut med de digitala målen? Dessa hamnar ofta i skymundan i allt som skall göras. Men utan mål blir det oftast inte heller några resultat..

Här nedan har du några frågor. Svaren på dessa kan du använda som grunden för din plan över din digitala marknadsföring!

1. Vilka kanaler använder du i din kommunikation?
Du ska så klart finnas där dina kunder finns och anpassa din kommunikation efter dem. Vilka kanaler finns du i idag? Är det rätt kanaler för er?

2. Vad vill du uppnå?
Att skapa konkreta, realistiska mål är viktigt. Försök att skapa så specifika mål som möjligt.
Exempel på bra formulering: 500 st nya följare på Facebook under 2016
Exempel på mindre bra formulering: Fler följare på Facebook

3.Hur ser det ut idag?
Var får ni mest respons? Vilka inlägg skapar mest intresse? Vad är det som fungerar idag? Är det något som fungerar mindre bra?
Försök att identifiera vad som väcker mest intresse och slipa vidare på det!

4.Hur ska du nå målet?
När du satt ditt mål – fundera på hur du ska göra för att nå det. Dela upp målet i delmål. Skapa en konkret plan för hur du ska ta dig framåt och följ planen!

5.Utvärdera
Bestäm i förväg när arbetet ska utvärderas! Det är bra att göra det med jämna mellanrum så får du bättre koll på vad som fungerar och vad som inte gör det.

6. Ändra
Ändra kommunikationen efter det målgruppen verkar mest intresserad av!